Mindfulness – medveten närvaro

Mindfulness kallas också ofta för medveten närvaro och handlar om att kunna vara i nuet och fokusera sin uppmärksamhet på det som händer i nuet. Konceptet kommer från buddhismen och används flitigt inom modern psykoterapi, framför allt inom KBT (kognitiv beteeendeterapi).

Typer av problem mindfulness ofta används vid:

  • Stresshantering
  • Ångest
  • Depression
  • Sömnproblem
  • Smärta
  • Social fobi

Många lever stora delar av sina liv i framtiden eller dåtiden. Antingen ältande saker som hänt tidigare eller i ett mentalt tillstånd där de hela tiden tänker på saker som ska eller kan hända senare. Mindfulness gör det lättare att hantera stressande tankar och situationer samtidigt som det låter individen fullt ut njuta av positiva och glada händelser. Grundtanken är att vi inte kan påverka vare sig framtid eller dåtid och det enda vi kan påverka är nuet. Därför blir det lugnande att förankra sina tankar i det vi faktiskt kan påverka. Mindfulness tränar koncentration, uppmärksamhet och förmåga att fokusera.

Vanliga övningar inom mindfulness innefattar:

  • Tankeövningar
  • Koncentrationsövningar
  • Meditation
  • Andningsövningar

Medveten närvaro är populärt inom psykoterapin eftersom psykiska problem ofta leder till att individen gräver ner sig i stressande tankar på dåtid eller framtid. Genom olika övningar i mindfulness kan individen hitta sätt att återvända till nuet och en lugnare sinnesstämning.

För att använda mindfulness som behandlingsmetod krävs ofta guidning från en utbildad terapeut. Övningarna kan väcka mycket känslor som kan bli svårhanterliga om personen inte har full insyn i mindfulness och dess olika metoder.